De MR

Algemeen

De wet op de medezeggenschapsraad verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad te hebben. De Medezeggenschapsraad (MR) gaat over beleidsmatige zaken die de school raken.
Het doel van de medezeggenschap is het zo goed mogelijk laten functioneren van de school, met inspraak van alle belanghebbenden. De belanghebbenden zijn het bestuur, de ouders, de leerlingen en het personeel.
De MR dient in de eerste plaats het schoolbelang. In het reglement van de medezeggenschapsraad is vastgelegd op welke terreinen de oudergeleding en de teamgeleding van de MR advies of instemmingsrecht hebben. 

De MR van onze school bestaat uit vier leerkrachten (personeelsgeleding) en drie ouders van schoolgaande leerlingen (oudergeleding). De MR vergadert een aantal keren per jaar.

De vergaderingen vinden plaats in de aula van de school en zijn openbaar.

Wanneer er punten zijn die u graag besproken zou willen hebben, kunt u deze mailen naar:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ook kunt u de personen uit de ouder- of personeelsgeleding aanspreken. Zie hiervoor: Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Onze MR bestaat uit:

Oudergeleding:

  • Ingeborg Dolhain
  • Hanneke Aldenhuijsen
  • Rabia Farber

Personeelsgeleding

  • Marise van Muiswinkel
  • Laura van der Vis
  • Loes Bloemberg
  • Rowan Ruurda

Mochten er vragen en /of opmerkingen zijn, dan kunt u altijd bij één van de leden van de MR terecht. 

 

 

© 2013-2022 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl