Groep 5

Welkom op de pagina van groep 5!

We hebben twee groepen 5, groep 5A en groep 5B.

Bij groep 5A staat op maandag en dinsdag Maranka Breed voor de groep; op woensdag tot en met vrijdag is Maaike van Lieren de leerkracht. Voor groep 5B is Marise van Muiswinkel de leerkracht.

In de klas werken wij iedere dag hard aan taal, rekenen, spelling en lezen. Voor begrijpend lezen werken wij met Nieuwsbegrip. Wekelijks krijgen we een actuele tekst aangereikt met opdrachten. Naast de tekst kijken we ook altijd een filmpje (jeugdjournaal voor Nieuwsbegrip). We oefenen met voorspellen, actief lezen en sleutelvragen beantwoorden. Er zijn steeds andere tekstsoorten, woordenschatoefeningen en schrijfopdrachten om mee te oefenen (www.nieuwsbegrip.nl).

Met spelling werken wij met de methode Staal; dit is een methode die werkt met het verdelen van woorden in klankgroepen en het benoemen van categorieën van elke klankgroep. Daarnaast behandelen we ook grammatica (leestekens, woordsoorten en zinsdelen) tijdens de spellingslessen. Bij de taallessen gebruiken we ook de methode Staal en daarbij werken we thematisch. We besteden aandacht aan woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren en schrijven. Elk thema wordt afgesloten met een eigen schrijfproduct. 

Met rekenen leren wij optellen en aftrekken tot 1000 en kunnen wij vermenigvuldigen en delen tot 20. Aan het einde van het jaar kunnen wij ook analoog en digitaal klokkijken tot de minuut!

Daarnaast hebben wij ook iedere week Kanjertraining (sociaal- emotionele ontwikkeling). We willen graag ieder kind zich veilig voelt en met veel plezier naar school gaat (www.kanjertraining.nl).

Met Engels leren wij onszelf voorstellen, vertellen wat je gaat doen (hobby’s en vrije tijd) en tellen tot 20. We werken met Groove me (https://www.groove.me/) en leren aan de hand van liedjes nieuwe Engelse woorden! Ook krijgen kinderen in groep 5 twee keer per week wereldoriëntatie met Blink (https://blinkwereld.nl/) . We werken thematisch aan geschiedenis, natuur, aardrijkskunde en techniek.

De leerlingen houden in groep 5 allemaal een boekbespreking en maken een werkstuk. Aan het einde van het jaar presenteren zij ook hun eigen werkstuk. Iedere week maken de leerlingen huiswerk van Nieuwsbegrip online (woordenschat) op www.nieuwsbegrip.nl. Ook is het belangrijk dat de kinderen de tafels beheersen, hiervoor kunnen ze oefenen op: www.tafeldiploma.nl en op www.rekenblobs.nl

Met vriendelijke groeten,

De leerkrachten van groep 5

© 2013-2022 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl