Kunst en cultuur

Kunst- en cultuuronderwijs op de Sint Bernardusschool

Missie: wij staan voor het ontdekken en ontwikkelen van talent.

Visie: dit doen we vanuit onze 4 kernwaarden.

De visie op cultuuronderwijs is gebaseerd op talentontwikkeling.

De school ambieert om alle kunstdisciplines aan te bieden zodat leerlingen kunnen ontdekken waar hun talenten liggen.

Ons cultuuronderwijs is ondergebracht in onze 4 kernwaarden:

Eigenaarschap

Op de Bernardusschool stimuleren wij leerlingen om autonome keuzes te maken.

Groei

Wij staan voor onderwijs dat aansluit op de veranderende maatschappij.

Plezier

Wij creëren een rijke leeromgeving die aansluit op de belevingswereld van de leerlingen. 

Samen

Wij als team, ouders en leerlingen zijn samen verantwoordelijk voor een fijne en vertrouwde omgeving.

Twee keer per jaar organiseert de school gedurende 5 weken Kunstateliers.

Alle groepen krijgen een (steeds verschillend) kunstvak aangeboden verdeeld over de school.

cultuur 2cultuur 3

De eerste Kunstateliers-reeks wordt gekoppeld aan het thema van de Kinderboekenweek.

Hierin staan de podiumkunsten, muziek, dans en drama, centraal.

Deze lessenreeks wordt afgesloten met podiumoptredens waarbij alle groepen, gedurende 1 schooldag, in tijdvakken optreden. De groepen worden gehusseld, opdat verschillende leeftijdsgroepen naar elkaar kunnen kijken. Wij vieren dus jaarlijks in oktober het einde van de Kinderboekenweek en sluiten dat af met kunstzinnige optredens van alle groepen.

De tweede Kunstateliers-reeks wordt gekoppeld aan de jaarlijkse projectweken in het voorjaar. Hierin staan de beeldende kunsten, beeldende vorming 3d en audiovisueel; film en fotografie, centraal.

Het thema van deze ateliers wordt altijd gelinkt aan de thema’s van onze Blink methode.                         (Methode voor wereldoriëntatie)

Deze lessenreeks wordt afgesloten met een tentoonstelling door de hele school; onze jaarlijkse ouderkijkavond.

Aankomend voorjaar 2020 zal het school-brede thema Duurzaamheid zijn.

De discipline erfgoed wordt aangeboden via het Haarlemse Cultuurmenu en NatuurMilieuEducatie-uitjes of leskisten.

Wij trachten tevens de discipline erfgoed zoveel mogelijk onder te brengen in onze thema’s van Blink (wereldoriëntatie)

Afhankelijk van wat de school-brede thema’s jaarlijks kunnen zijn (Projectthema’s en Kinderboekenweek) zou het ook heel goed een ‘erfgoedthema’ kunnen zijn.

Foto’s:

Filmproject bovenbouw maart/april 2019

Eigen verhalen schrijven en inspiratie opdoen voor een storyboard.

Aan de hand van de storyboards werden de passages uitgespeeld voor een green screen.

De kinderen leerden tijdens de ateliers hun filmbeelden te monteren met behulp van een speciale green-screen-app. 

Het maken van een filmplan dat uit 3 stukjes bestaat; begin-midden-einde werd extra geoefend dmv de app Toontastic. Hiermee maakten de lln een 3d-video-cartoon.

cultuur 4

cultuur 5cultuur 6

© 2013-2022 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl